ff0000
闪电资源网
当前位置
港台综艺/型男大主厨
型男大主厨

型男大主厨

更新至20240220期
 • 别名:Stylish Man the Chef
 • 导演:
 • 主演:曾国城,陈乔恩,夏于乔,阿基师,郑坚克,殷琦
 • 类型: 脱口秀
 • 地区:中国台湾
 • 语言:汉语普通话
 • 上映:2006
 • 更新:2024-02-21 13:36:50
 • 标签:台湾,综艺,美食,美食综艺,阿基师,陈乔恩,曾国城,詹姆士
剧情介绍:
《型男大主厨》自2006年7月10日首播推出以来,收视率长期占据台湾美食教学类节目收视第一名的位置,内容综合烹饪节目性质及综艺竞赛型态,也成为艺人宣传作品必上的一个节目。
复制下列地址至浏览器地址栏即可观看正版影片,本站不提供在线正版播放。备注:如有地址错误,请点击→ 向我们报错!我们将在第一时间处理!谢谢!

来源:sdm3u8

 • 20221101期$https://v5.1080tg.com/202308/28/u4gKjEemu91/video/index.m3u8
 • 20221102期$https://v5.1080tg.com/202308/28/tRqtvLHnmx1/video/index.m3u8
 • 20221103期$https://v5.1080tg.com/202308/28/B5nMyjHJD71/video/index.m3u8
 • 20221108期$https://v5.1080tg.com/202308/28/geKNg72df31/video/index.m3u8
 • 20221109期$https://v5.1080tg.com/202308/28/5njNS3qhjf1/video/index.m3u8
 • 20221114期$https://v5.1080tg.com/202308/28/wYnpjDvg3Y1/video/index.m3u8
 • 20221115期$https://v5.1080tg.com/202308/28/YKm3rb8hpT1/video/index.m3u8
 • 20221117期$https://v5.1080tg.com/202308/28/n6aLxbreKF1/video/index.m3u8
 • 20221121期$https://v5.1080tg.com/202308/28/mbZAdri2xP1/video/index.m3u8
 • 20221122期$https://v5.1080tg.com/202308/28/gCbiiRTEEi1/video/index.m3u8
 • 20221123期$https://v5.1080tg.com/202308/28/qgbiUdkKwn1/video/index.m3u8
 • 20221129期$https://v5.1080tg.com/202308/28/HjeqHSQPfD1/video/index.m3u8
 • 20221205期$https://v5.1080tg.com/202308/28/pmsim2VHbQ1/video/index.m3u8
 • 20221206期$https://v5.1080tg.com/202308/28/56TMNnGgcc1/video/index.m3u8
 • 20221207期$https://v5.1080tg.com/202308/28/icfzGyg1Qj1/video/index.m3u8
 • 20221212期$https://v5.1080tg.com/202308/28/LS10Gtxk7z1/video/index.m3u8
 • 20221213期$https://v5.1080tg.com/202308/28/i2UxsS5nLQ1/video/index.m3u8
 • 20221214期$https://v5.1080tg.com/202308/28/50Wu8ajtyt1/video/index.m3u8
 • 20221215期$https://v5.1080tg.com/202308/28/7tvxAEHMmE1/video/index.m3u8
 • 20221219期$https://v5.1080tg.com/202308/28/ytGa4NJ3s31/video/index.m3u8
 • 20221220期$https://v5.1080tg.com/202308/28/ZH1wk6XMxz1/video/index.m3u8
 • 20221221期$https://v5.1080tg.com/202308/28/QttX1zikMe1/video/index.m3u8
 • 20221222期$https://v5.1080tg.com/202308/28/KLY1NSDHGe1/video/index.m3u8
 • 20221226期$https://v5.1080tg.com/202308/28/kiytNjK3tX1/video/index.m3u8
 • 20221227期$https://v5.1080tg.com/202308/28/QLy5cX0yDk1/video/index.m3u8
 • 20221228期$https://v5.1080tg.com/202308/28/25c8ihsuhc1/video/index.m3u8
 • 20221229期$https://v5.1080tg.com/202308/28/rfeLY6bNew1/video/index.m3u8
 • 20230102期$https://v5.1080tg.com/202308/28/vuthrgMMHi1/video/index.m3u8
 • 20230103期$https://v5.1080tg.com/202308/28/vLekadJ2es1/video/index.m3u8
 • 20230104期$https://v5.1080tg.com/202308/28/kxS78kKdi01/video/index.m3u8
 • 20230105期$https://v5.1080tg.com/202308/28/8DEHxjmERW1/video/index.m3u8
 • 20230109期$https://v5.1080tg.com/202308/28/5K5XBHS9iW1/video/index.m3u8
 • 20230110期$https://v5.1080tg.com/202308/28/niGsVBJWW11/video/index.m3u8
 • 20230111期$https://v5.1080tg.com/202308/28/hbDranhwFB1/video/index.m3u8
 • 20230112期$https://v5.1080tg.com/202308/28/bnuM3231zu1/video/index.m3u8
 • 20230116期$https://v5.1080tg.com/202308/28/Jcnj2V7gmN1/video/index.m3u8
 • 20230117期$https://v5.1080tg.com/202308/28/KHV4Nt9Xve1/video/index.m3u8
 • 20230118期$https://v5.1080tg.com/202308/28/caCPTAu07z1/video/index.m3u8
 • 20230119期$https://v5.1080tg.com/202308/28/PgsL2VVuxY1/video/index.m3u8
 • 20230122期$https://v5.1080tg.com/202308/28/5bJTFAhrS11/video/index.m3u8
 • 20230130期$https://v5.1080tg.com/202308/28/HiFhKy7Mpr1/video/index.m3u8
 • 20230131期$https://v5.1080tg.com/202308/28/C7bp64ULX01/video/index.m3u8
 • 20230201期$https://v5.1080tg.com/202308/28/U6wqfiHq2D1/video/index.m3u8
 • 20230202期$https://v5.1080tg.com/202308/28/633V9byGN11/video/index.m3u8
 • 20230206期$https://v5.1080tg.com/202308/28/FRFzJXnZb11/video/index.m3u8
 • 20230207期$https://v5.1080tg.com/202308/28/adBPAGuvxy1/video/index.m3u8
 • 20230208期$https://v5.1080tg.com/202308/28/51agG4JGbY1/video/index.m3u8
 • 20230209期$https://v5.1080tg.com/202308/28/5C185uXWmY1/video/index.m3u8
 • 20230213期$https://v5.1080tg.com/202308/28/gWzABWS8es1/video/index.m3u8
 • 20230214期$https://v5.1080tg.com/202308/28/N2Hmmj7eM41/video/index.m3u8
 • 20230215期$https://v5.1080tg.com/202308/28/rX5nif6CXq1/video/index.m3u8
 • 20230216期$https://v5.1080tg.com/202308/28/8D3M4jSMT31/video/index.m3u8
 • 20230220期$https://v5.1080tg.com/202308/28/6MrkwYb2ui1/video/index.m3u8
 • 20230222期$https://v5.1080tg.com/202308/28/iJYNSDvSyY1/video/index.m3u8
 • 20230223期$https://v5.1080tg.com/202308/28/2cK5dDWPHW1/video/index.m3u8
 • 20230227期$https://v5.1080tg.com/202308/28/drVNtYppKJ1/video/index.m3u8
 • 20230301期$https://v5.1080tg.com/202308/28/DB5DHSYeib1/video/index.m3u8
 • 20230302期$https://v5.1080tg.com/202308/28/S9sfAMZKiY1/video/index.m3u8
 • 20230307期$https://v5.1080tg.com/202308/28/BYZeSkXHfK1/video/index.m3u8
 • 20230313期$https://v5.1080tg.com/202308/28/tiG1KFh1TQ1/video/index.m3u8
 • 20230314期$https://v5.1080tg.com/202308/28/FgYAEY8JV11/video/index.m3u8
 • 20230315期$https://v5.1080tg.com/202308/28/ZtqNUtY1a01/video/index.m3u8
 • 20230320期$https://v5.1080tg.com/202308/28/8z9GK6JE991/video/index.m3u8
 • 20230321期$https://v5.1080tg.com/202308/28/F7mKaLaZzM1/video/index.m3u8
 • 20230322期$https://v5.1080tg.com/202308/28/PtBQAAhujj1/video/index.m3u8
 • 20230323期$https://v5.1080tg.com/202308/28/3cXqVPpPP61/video/index.m3u8
 • 20230328期$https://v5.1080tg.com/202308/28/4Nf8EJntRa1/video/index.m3u8
 • 20230329期$https://v5.1080tg.com/202308/28/7azuqeRyCp1/video/index.m3u8
 • 20230330期$https://v5.1080tg.com/202308/28/HVka8AL4bn1/video/index.m3u8
 • 20230403期$https://v5.1080tg.com/202308/28/wppZDuVdd11/video/index.m3u8
 • 20230404期$https://v5.1080tg.com/202308/28/xmei1AfnEN1/video/index.m3u8
 • 20230405期$https://v5.1080tg.com/202308/28/jigR1LxWpE1/video/index.m3u8
 • 20230406期$https://v5.1080tg.com/202308/28/B3URsGZn6B1/video/index.m3u8
 • 20230410期$https://v5.1080tg.com/202308/28/3aYz75zLVy1/video/index.m3u8
 • 20230411期$https://v5.1080tg.com/202308/28/iZg44LUw1X1/video/index.m3u8
 • 20230413期$https://v5.1080tg.com/202308/28/AWeGBDCiFJ1/video/index.m3u8
 • 20230501期$https://v5.1080tg.com/202308/28/7RrQn69DX21/video/index.m3u8
 • 20230502期$https://v5.1080tg.com/202308/28/eFRRdTKgGG1/video/index.m3u8
 • 20230503期$https://v5.1080tg.com/202308/28/8ai1MsX6NU1/video/index.m3u8
 • 20230504期$https://v5.1080tg.com/202308/28/iAX9DNX3z81/video/index.m3u8
 • 20230509$https://v5.1080tg.com/202308/28/E92jYctf2e1/video/index.m3u8
 • 20230510$https://v5.1080tg.com/202308/28/79wZh7Pe5Z1/video/index.m3u8
 • 20230516$https://v5.1080tg.com/202308/28/unPEybEBFi1/video/index.m3u8
 • 20230517$https://v5.1080tg.com/202308/28/cGuJN96Y7Z1/video/index.m3u8
 • 20230518$https://v5.1080tg.com/202308/28/ygAbyHd3UN1/video/index.m3u8
 • 20230522$https://v5.1080tg.com/202308/28/h8CMyQUTRg1/video/index.m3u8
 • 20230524$https://v5.1080tg.com/202308/28/TEp9SqMHb21/video/index.m3u8
 • 20230525$https://v5.1080tg.com/202308/28/v6Tw4wMhKJ1/video/index.m3u8
 • 20230529$https://v5.1080tg.com/202308/28/FzkBGNfBKs1/video/index.m3u8
 • 20230530$https://v5.1080tg.com/202308/28/PKVeAtXypk1/video/index.m3u8
 • 20230601$https://v5.1080tg.com/202308/28/TfBZpc38nb1/video/index.m3u8
 • 20230605$https://v5.1080tg.com/202308/28/1UWn7bdeiK1/video/index.m3u8
 • 20230607$https://v5.1080tg.com/202308/28/Ar2gJ3QyTt1/video/index.m3u8
 • 20230608$https://v5.1080tg.com/202308/28/AXMkmPs1vZ1/video/index.m3u8
 • 20230613$https://v5.1080tg.com/202308/28/CgYnZGm3jD1/video/index.m3u8
 • 20230614$https://v5.1080tg.com/202308/28/653pcyeBHx1/video/index.m3u8
 • 20230615$https://v5.1080tg.com/202308/28/K5K13wRXQi1/video/index.m3u8
 • 20230620$https://v5.1080tg.com/202308/28/1D0Ug8aJa61/video/index.m3u8
 • 20230622$https://v5.1080tg.com/202308/28/cm4b1kU05q1/video/index.m3u8
 • 20230626$https://v5.1080tg.com/202308/28/CSkvL97FEY1/video/index.m3u8
 • 20230627$https://v5.1080tg.com/202308/28/8K3gYvWN2y1/video/index.m3u8
 • 20230628$https://v5.1080tg.com/202308/28/3SckFjfCdS1/video/index.m3u8
 • 20230629$https://v5.1080tg.com/202308/28/gCG5MFTb6R1/video/index.m3u8
 • 20230703$https://v5.1080tg.com/202308/28/hDDKfxRhBa1/video/index.m3u8
 • 20230705$https://v5.1080tg.com/202308/28/3sV187XzVt1/video/index.m3u8
 • 20230706$https://v5.1080tg.com/202308/28/SpiWg14X3S1/video/index.m3u8
 • 20230710$https://v5.1080tg.com/202308/28/5u5CjuYpZw1/video/index.m3u8
 • 20230711$https://v5.1080tg.com/202308/28/0FcMLj7A5f1/video/index.m3u8
 • 20230712$https://v5.1080tg.com/202308/28/UCg2VAyxUR1/video/index.m3u8
 • 20230713$https://v5.1080tg.com/202308/28/YgZPwgLkzH1/video/index.m3u8
 • 20230717$https://v5.1080tg.com/202308/28/cM5P30y9iL1/video/index.m3u8
 • 20230718$https://v5.1080tg.com/202308/28/yCjLdGagdB1/video/index.m3u8
 • 20230719$https://v5.1080tg.com/202308/28/mJZnCRiB081/video/index.m3u8
 • 20230720$https://v5.1080tg.com/202308/28/pKfbSS7spb1/video/index.m3u8
 • 20230724$https://v5.1080tg.com/202308/28/mvpMrAqaBH1/video/index.m3u8
 • 20230725$https://v5.1080tg.com/202308/28/aKWFMvja6u1/video/index.m3u8
 • 20230726$https://v5.1080tg.com/202308/28/2furswzU1D1/video/index.m3u8
 • 20230727$https://v5.1080tg.com/202308/28/knaKjArN7q1/video/index.m3u8
 • 20230731$https://v5.1080tg.com/202308/28/vc0K3YXXVZ1/video/index.m3u8
 • 20230801$https://v5.1080tg.com/202308/28/haSjb2x5dD1/video/index.m3u8
 • 20230803$https://v5.1080tg.com/202308/28/03Fff2YnR51/video/index.m3u8
 • 20230807$https://v5.1080tg.com/202308/28/92G6qj1Xd61/video/index.m3u8
 • 20230809$https://v5.1080tg.com/202308/29/JMeqgTzZfE1/video/index.m3u8
 • 20230810$https://v5.1080tg.com/202308/28/nNQbVipMa01/video/index.m3u8
 • 20230814$https://v5.1080tg.com/202308/28/RLHYAzmJpd1/video/index.m3u8
 • 20230815$https://v5.1080tg.com/202308/28/9XW42QfjFg1/video/index.m3u8
 • 20230816$https://v5.1080tg.com/202308/28/37mePETFwB1/video/index.m3u8
 • 20230817$https://v5.1080tg.com/202308/28/ysVm6ReGzd1/video/index.m3u8
 • 20230822$https://v5.1080tg.com/202308/28/Tn9juhVu681/video/index.m3u8
 • 20230823$https://v5.1080tg.com/202308/28/PfSeMXFtJQ1/video/index.m3u8
 • 20230824$https://v5.1080tg.com/202308/28/Jyxexzx59s1/video/index.m3u8
 • 20220825期$https://mgtv.1080tg.com/20220825/vkgOIXVF/index.m3u8
 • 20220829期$https://mgtv.1080tg.com/20220830/V57wPdLX/index.m3u8
 • 20220830期$https://mgtv.1080tg.com/20220831/MqmVql3r/index.m3u8
 • 20220831期$https://mgtv.1080tg.com/20220831/04yvCzY8/index.m3u8
 • 20220901期$https://mgtv.1080tg.com/20220901/nvgUEY6o/index.m3u8
 • 20220906期$https://mgtv.1080tg.com/20220906/bMHI97XU/index.m3u8
 • 20220912期$https://mgtv.1080tg.com/20220913/eLoti7fo/index.m3u8
 • 20220913期$https://mgtv.1080tg.com/20220913/UPU1aYF6/index.m3u8
 • 20220914期$https://mgtv.1080tg.com/20220915/bFqs8ELe/index.m3u8
 • 20220915期$https://mgtv.1080tg.com/20220916/IZr9Zdkf/index.m3u8
 • 20220919期$https://mgtv.1080tg.com/20220920/TLuiJal5/index.m3u8
 • 20220920期$https://mgtv.1080tg.com/20220921/BeTlg9Qj/index.m3u8
 • 20220921期$https://mgtv.1080tg.com/20220922/Z2DOGKKE/index.m3u8
 • 20220922期$https://mgtv.1080tg.com/20220923/3dasHKuV/index.m3u8
 • 20220926期$https://mgtv.1080tg.com/20220927/GV9CmPDe/index.m3u8
 • 20220927期$https://mgtv.1080tg.com/20220928/Yp54XZsh/index.m3u8
 • 20220928期$https://mgtv.1080tg.com/20220928/UbtKaEL7/index.m3u8
 • 20220929期$https://mgtv.1080tg.com/20220929/D5Upimni/index.m3u8
 • 20221004期$https://mgtv.1080tg.com/20221005/hUPT1KZ0/index.m3u8
 • 20221013期$https://baidu.1080tg.com/20221014/UmlVxgS0/index.m3u8
 • 20221017期$https://baidu.1080tg.com/20221018/mGapHhD1/index.m3u8
 • 20221020期$https://baidu.1080tg.com/20221021/byGN0Uz4/index.m3u8
 • 20221031期$https://mgtv.1080tg.com/20221031/n7w3szMy/index.m3u8
 • 20221101期$https://baidu.1080tg.com/20221102/L61FDsWH/index.m3u8
 • 20221102期$https://baidu.1080tg.com/20221102/5F3dWHQX/index.m3u8
 • 20221103期$https://baidu.1080tg.com/20221104/eQa6Wj1v/index.m3u8
 • 20221108期$https://baidu.1080tg.com/20221109/Q5FhI0OA/index.m3u8
 • 20221109期$https://baidu.1080tg.com/20221110/a9KVPX8Q/index.m3u8
 • 20221114期$https://baidu.1080tg.com/20221115/V25OghMF/index.m3u8
 • 20221115期$https://baidu.1080tg.com/20221116/xx5WXDrh/index.m3u8
 • 20221122期$https://baidu.1080tg.com/20221123/rJN5173j/index.m3u8
 • 20221129期$https://baidu.1080tg.com/20221130/yURo0Dpn/index.m3u8
 • 20221205期$https://baidu.1080tg.com/20221206/DksK1M5I/index.m3u8
 • 20221206期$https://baidu.1080tg.com/20221207/NVmbQ7yn/index.m3u8
 • 20221207期$https://baidu.1080tg.com/20221208/BaFruKEz/index.m3u8
 • 20221212期$https://baidu.1080tg.com/20221213/yDLZ2CND/index.m3u8
 • 20221213期$https://baidu.1080tg.com/20221214/Pm6VTT4G/index.m3u8
 • 20221214期$https://baidu.1080tg.com/20221215/NdW3jNEq/index.m3u8
 • 20221215期$https://baidu.1080tg.com/20221216/DcVBU8So/index.m3u8
 • 20221219期$https://baidu.1080tg.com/20221220/hsodAlzr/index.m3u8
 • 20221220期$https://baidu.1080tg.com/20221221/62Gr7R6B/index.m3u8
 • 20221221期$https://baidu.1080tg.com/20221222/dzqS8HWw/index.m3u8
 • 20221222期$https://baidu.1080tg.com/20221223/A50YweEh/index.m3u8
 • 20221226期$https://baidu.1080tg.com/20221227/sqT461k3/index.m3u8
 • 20221227期$https://baidu.1080tg.com/20221228/1ogYGj61/index.m3u8
 • 20221228期$https://baidu.1080tg.com/20221229/mRAwZlAs/index.m3u8
 • 20221229期$https://baidu.1080tg.com/20221230/JRUKtrW0/index.m3u8
 • 20230102期$https://baidu.1080tg.com/20230103/kjNzpuN4/index.m3u8
 • 20230103期$https://baidu.1080tg.com/20230104/d3GGOjty/index.m3u8
 • 20230104期$https://baidu.1080tg.com/20230105/Y1P74SBG/index.m3u8
 • 20230105期$https://baidu.1080tg.com/20230106/75bBUPcd/index.m3u8
 • 20230109期$https://baidu.1080tg.com/20230110/rBXTb8SA/index.m3u8
 • 20230110期$https://baidu.1080tg.com/20230111/bz85MRbp/index.m3u8
 • 20230111期$https://baidu.1080tg.com/20230112/5w0RqAHo/index.m3u8
 • 20230112期$https://baidu.1080tg.com/20230113/xaFRvj0o/index.m3u8
 • 20230116期$https://baidu.1080tg.com/20230117/CHSXxeuw/index.m3u8
 • 20230117期$https://baidu.1080tg.com/20230118/BQ9uMH5c/index.m3u8
 • 20230118期$https://baidu.1080tg.com/20230119/qmo86yX1/index.m3u8
 • 20230130期$https://baidu.1080tg.com/20230131/1klTaLpH/index.m3u8
 • 20230131期$https://baidu.1080tg.com/20230201/zVQKEUV4/index.m3u8
 • 20230201期$https://baidu.1080tg.com/20230202/7RWCvxuP/index.m3u8
 • 20230202$https://baidu.1080tg.com/20230203/yYTyYWYN/index.m3u8
 • 20230206$https://baidu.1080tg.com/20230207/HAoo9NKr/index.m3u8
 • 20230207$https://baidu.1080tg.com/20230208/Dpb1AMkD/index.m3u8
 • 20230208$https://baidu.1080tg.com/20230209/lNfZucbr/index.m3u8
 • 20230209$https://baidu.1080tg.com/20230210/RGSZ7hG8/index.m3u8
 • 20230213$https://baidu.1080tg.com/20230214/4xi1nwKv/index.m3u8
 • 20230214$https://baidu.1080tg.com/20230215/tLu0xBV0/index.m3u8
 • 20230215$https://baidu.1080tg.com/20230216/DEvwGvGW/index.m3u8
 • 20230216$https://baidu.1080tg.com/20230217/wlegbB7c/index.m3u8
 • 20230222$https://baidu.1080tg.com/20230223/MhOGCbKT/index.m3u8
 • 20230223$https://baidu.1080tg.com/20230224/IcoCdEBr/index.m3u8
 • 20230227$https://baidu.1080tg.com/20230228/sSS1UHFd/index.m3u8
 • 20230301$https://baidu.1080tg.com/20230302/MvUTJiLN/index.m3u8
 • 20230302$https://baidu.1080tg.com/20230303/6eVketHF/index.m3u8
 • 20230313$https://baidu.1080tg.com/20230314/jJpqe2xe/index.m3u8
 • 20230314$https://baidu.1080tg.com/20230315/tYyszbKH/index.m3u8
 • 20230315$https://baidu.1080tg.com/20230316/3lw5Zy8l/index.m3u8
 • 20230316$https://baidu.1080tg.com/20230317/0qyaPfOS/index.m3u8
 • 20230321$https://baidu.1080tg.com/20230322/WfTJCmk2/index.m3u8
 • 20230322$https://baidu.1080tg.com/20230323/7BGuE757/index.m3u8
 • 20230323$https://baidu.1080tg.com/20230324/ljN4rN1Y/index.m3u8
 • 20230327$https://baidu.1080tg.com/20230328/aVxOdh1L/index.m3u8
 • 20230328$https://baidu.1080tg.com/20230329/00dS4vg6/index.m3u8
 • 20230330$https://baidu.1080tg.com/20230331/09jDQf06/index.m3u8
 • 20230403$https://baidu.1080tg.com/20230404/EKm620gD/index.m3u8
 • 20230404$https://baidu.1080tg.com/20230405/W48DWXQ2/index.m3u8
 • 20230405$https://baidu.1080tg.com/20230406/gyDGmRbb/index.m3u8
 • 20230406$https://baidu.1080tg.com/20230407/q1DBPcgD/index.m3u8
 • 20230410$https://baidu.1080tg.com/20230411/4MbO0Nim/index.m3u8
 • 20230411$https://baidu.1080tg.com/20230412/cfBnUOiu/index.m3u8
 • 20230413$https://baidu.1080tg.com/20230414/74CZDKwS/index.m3u8
 • 20230419$https://baidu.1080tg.com/20230420/ZBPayWqC/index.m3u8
 • 20230420$https://baidu.1080tg.com/20230421/cmmfR87V/index.m3u8
 • 20230424$https://baidu.1080tg.com/20230424/NIfV2QWE/index.m3u8
 • 20230425$https://baidu.1080tg.com/20230426/jI1lYtEM/index.m3u8
 • 20230426$https://baidu.1080tg.com/20230427/cfUqNBSC/index.m3u8
 • 20230427$https://baidu.1080tg.com/20230428/wgdsPzsF/index.m3u8
 • 20230501$https://baidu.1080tg.com/20230502/Wan9MxHA/index.m3u8
 • 20230502$https://baidu.1080tg.com/20230503/PjWr0O2p/index.m3u8
 • 20230503$https://baidu.1080tg.com/20230504/SraDoxG0/index.m3u8
 • 20230504$https://baidu.1080tg.com/20230505/dNQfN9MA/index.m3u8
 • 20230509$https://baidu.1080tg.com/20230510/5HFZGYmD/index.m3u8
 • 20230510$https://baidu.1080tg.com/20230511/olTKkUKJ/index.m3u8
 • 20230516$https://baidu.1080tg.com/20230517/dqmZjfHD/index.m3u8
 • 20230517HD$https://baidu.1080tg.com/20230518/W3tggmaK/index.m3u8
 • 20230518$https://baidu.1080tg.com/20230519/QFMnzPGH/index.m3u8
 • 20230522$https://baidu.1080tg.com/20230523/dvmlX18p/index.m3u8
 • 20230524$https://baidu.1080tg.com/20230525/Vo2fZnQf/index.m3u8
 • 20230525$https://baidu.1080tg.com/20230526/bmrOW4Fy/index.m3u8
 • 20230529$https://baidu.1080tg.com/20230530/GCkwjyBo/index.m3u8
 • 20230530$https://baidu.1080tg.com/20230531/7SRVI2tN/index.m3u8
 • 20230601$https://baidu.1080tg.com/20230602/szMOMMEw/index.m3u8
 • 20230605$https://baidu.1080tg.com/20230606/8XokYHqU/index.m3u8
 • 20230607$https://baidu.1080tg.com/20230608/yZU1IbWn/index.m3u8
 • 20230608$https://baidu.1080tg.com/20230609/bMKq1XsQ/index.m3u8
 • 20230613$https://baidu.1080tg.com/20230614/JgGRjBQ6/index.m3u8
 • 20230614$https://baidu.1080tg.com/20230615/AVNq4yUt/index.m3u8
 • 20230615$https://baidu.1080tg.com/20230616/PYUQnOEh/index.m3u8
 • 20230620$https://baidu.1080tg.com/20230621/i7TccuiE/index.m3u8
 • 20230622$https://baidu.1080tg.com/20230623/96hGCQZ7/index.m3u8
 • 20230626$https://baidu.1080tg.com/20230627/YjRYIkZG/index.m3u8
 • 20230627$https://baidu.1080tg.com/20230628/RgHmMjIV/index.m3u8
 • 20230628$https://baidu.1080tg.com/20230629/E48l7TZ0/index.m3u8
 • 20230629$https://baidu.1080tg.com/20230630/C1411zj1/index.m3u8
 • 20230703$https://baidu.1080tg.com/20230704/7HM6MdgK/index.m3u8
 • 20230705$https://baidu.1080tg.com/20230706/CfvC4yqa/index.m3u8
 • 20230706$https://baidu.1080tg.com/20230707/cNdFE65S/index.m3u8
 • 20230710$https://baidu.1080tg.com/20230711/Syu6sIwX/index.m3u8
 • 20230711$https://baidu.1080tg.com/20230712/NrIo25nu/index.m3u8
 • 20230712$https://baidu.1080tg.com/20230713/GejIQc7h/index.m3u8
 • 20230713$https://baidu.1080tg.com/20230714/tehhEfR4/index.m3u8
 • 20230717$https://baidu.1080tg.com/20230718/5mp9Az1T/index.m3u8
 • 20230718$https://pptv.1080tg.com/202307/19/YbHN8y6v2e3/video/index.m3u8
 • 20230719$https://baidu.1080tg.com/20230720/bNDHFSHS/index.m3u8
 • 20230720$https://baidu.1080tg.com/20230721/KwxbvPZu/index.m3u8
 • 20230724$https://baidu.1080tg.com/20230725/XgOmh1IV/index.m3u8
 • 20230725$https://baidu.1080tg.com/20230726/34MtMrHc/index.m3u8
 • 20230726$https://baidu.1080tg.com/20230726/nM4SfC2o/index.m3u8
 • 20230727$https://baidu.1080tg.com/20230728/fhKIaCcX/index.m3u8
 • 20230731$https://baidu.1080tg.com/20230801/J3jqjWKX/index.m3u8
 • 20230801$https://baidu.1080tg.com/20230802/x5PM8ZtW/index.m3u8
 • 20230803$https://baidu.1080tg.com/20230804/hzLQjFly/index.m3u8
 • 20230807$https://baidu.1080tg.com/20230808/ToGbtLh0/index.m3u8
 • 20230809$https://baidu.1080tg.com/20230810/yyaVtwfb/index.m3u8
 • 20230810$https://baidu.1080tg.com/20230811/Jvw7F0b6/index.m3u8
 • 20230814$https://baidu.1080tg.com/20230815/WUQm4OSe/index.m3u8
 • 20230815$https://baidu.1080tg.com/20230816/TEPl7faV/index.m3u8
 • 20230816$https://baidu.1080tg.com/20230817/J62FLYmu/index.m3u8
 • 20230817$https://baidu.1080tg.com/20230818/61rGB5oO/index.m3u8
 • 20230822$https://baidu.1080tg.com/20230823/2VzgaZ4J/index.m3u8
 • 20230823$https://baidu.1080tg.com/20230824/4VHmVuy2/index.m3u8
 • 20230824$https://baidu.1080tg.com/20230825/frjSwmsF/index.m3u8
 • 20230828$https://baidu.1080tg.com/20230829/9RHXfU6X/index.m3u8
 • 20230830$https://baidu.1080tg.com/20230831/6RwHwDUN/index.m3u8
 • 20230831$https://baidu.1080tg.com/20230901/qxS9vsip/index.m3u8
 • 20230904$https://baidu.1080tg.com/20230905/YoPcUzES/index.m3u8
 • 20230907$https://baidu.1080tg.com/20230908/jEvbahvW/index.m3u8
 • 20230911$https://baidu.1080tg.com/20230912/wBweuR7K/index.m3u8
 • 20230912$https://baidu.1080tg.com/20230912/08OCXbmu/index.m3u8
 • 20230913$https://baidu.1080tg.com/20230914/AFiu8dmr/index.m3u8
 • 20230918$https://baidu.1080tg.com/20230919/DwL4ghKV/index.m3u8
 • 20230919$https://pptv.1080tg.com/202309/20/WrNac1B56d3/video/index.m3u8
 • 20230920$https://pptv.1080tg.com/202309/20/ATwP1ipUxr3/video/index.m3u8
 • 20230921$https://pptv.1080tg.com/202309/22/YGgWVih3hb3/video/index.m3u8
 • 20230925$https://pptv.1080tg.com/202309/26/dMfL1xw9vC3/video/index.m3u8
 • 20230926$https://pptv.1080tg.com/202309/27/F2V7h7PcxW3/video/index.m3u8
 • 20230927$https://pptv.1080tg.com/202309/28/hyGmWG11YU3/video/index.m3u8
 • 20230928$https://pptv.1080tg.com/202309/29/Zex88WgkDi3/video/index.m3u8
 • 20231003$https://pptv.1080tg.com/202310/04/sia7v2fgTm3/video/index.m3u8
 • 20231004$https://pptv.1080tg.com/202310/05/NAA8tz1tae3/video/index.m3u8
 • 20231005$https://pptv.1080tg.com/202310/06/j8uy4yf19A3/video/index.m3u8
 • 20231009$https://pptv.1080tg.com/202310/10/5UCuCTMPnr3/video/index.m3u8
 • 20231011$https://pptv.1080tg.com/202310/11/fdbzygk0v93/video/index.m3u8
 • 20231012$https://pptv.1080tg.com/202310/13/81VUDAze9R3/video/index.m3u8
 • 20231016$https://pptv.1080tg.com/202310/17/W9KZ15rTrp3/video/index.m3u8
 • 20231017$https://pptv.1080tg.com/202310/18/dUPA4jQsVW3/video/index.m3u8
 • 20231018$https://pptv.1080tg.com/202310/19/vUGxmZxCK53/video/index.m3u8
 • 20231019$https://pptv.1080tg.com/202310/20/8CzSAaJZVq3/video/index.m3u8
 • 20231023$https://pptv.1080tg.com/202310/24/M6eHVbyt8y3/video/index.m3u8
 • 20231026$https://pptv.1080tg.com/202310/27/ek3dWuv0vm3/video/index.m3u8
 • 20231030$https://pptv.1080tg.com/202310/31/mFqHZwBTRj3/video/index.m3u8
 • 20231031$https://pptv.1080tg.com/202311/01/M3RiAuf2f63/video/index.m3u8
 • 20231101$https://pptv.1080tg.com/202311/02/8aqCKXmqWY3/video/index.m3u8
 • 20231102$https://pptv.1080tg.com/202311/03/3H6bhh2wZ13/video/index.m3u8
 • 20231106$https://pptv.1080tg.com/202311/07/kCwNwDsEjq3/video/index.m3u8
 • 20231107$https://pptv.1080tg.com/202311/08/rsxKX9wc4F3/video/index.m3u8
 • 20231108$https://pptv.1080tg.com/202311/09/WcLRiBW7ys3/video/index.m3u8
 • 20231109$https://pptv.1080tg.com/202311/10/QSDgCNMFuw3/video/index.m3u8
 • 20231113$https://pptv.1080tg.com/202311/14/Gma7pnpkhF3/video/index.m3u8
 • 20231114$https://pptv.1080tg.com/202311/15/6YEt7nGiWy3/video/index.m3u8
 • 20231115$https://pptv.1080tg.com/202311/16/5K79UiP0by3/video/index.m3u8
 • 20231116$https://pptv.1080tg.com/202311/17/qbk93cvTeZ3/video/index.m3u8
 • 20231121$https://pptv.1080tg.com/202311/22/wus0vnTwca3/video/index.m3u8
 • 20231122$https://pptv.1080tg.com/202311/23/vbqWSHKD333/video/index.m3u8
 • 20231123$https://pptv.1080tg.com/202311/24/1EsQa5q4L33/video/index.m3u8
 • 20231127$https://pptv.1080tg.com/202311/28/1dBiK5Ddit3/video/index.m3u8
 • 20231128$https://pptv.1080tg.com/202311/29/WhUWBvxv1r3/video/index.m3u8
 • 20231130$https://pptv.1080tg.com/202312/01/t2KFqPvBKP3/video/index.m3u8
 • 20231204$https://pptv.1080tg.com/202312/05/WDzFfka3p13/video/index.m3u8
 • 20231205$https://pptv.1080tg.com/202312/06/cxKsVsdUud3/video/index.m3u8
 • 20231206$https://pptv.1080tg.com/202312/07/VvwZhLcpMD3/video/index.m3u8
 • 20231207$https://pptv.1080tg.com/202312/08/A2mLjG5J9E3/video/index.m3u8
 • 20231211$https://pptv.1080tg.com/202312/12/mT4EpL6sYF3/video/index.m3u8
 • 20231212$https://pptv.1080tg.com/202312/13/xaeKwCePt63/video/index.m3u8
 • 20231213$https://pptv.1080tg.com/202312/14/Gh7nfgUHRZ3/video/index.m3u8
 • 20231214$https://pptv.1080tg.com/202312/15/vsnkbcU9Rk3/video/index.m3u8
 • 20231218$https://pptv.1080tg.com/202312/19/a1YeqEMFek3/video/index.m3u8
 • 20231219$https://pptv.1080tg.com/202312/20/cD1UHzc78D3/video/index.m3u8
 • 20231220$https://pptv.1080tg.com/202312/21/dyr26Sz6Dk3/video/index.m3u8
 • 20231221$https://pptv.1080tg.com/202312/22/ucB1knJvEy3/video/index.m3u8
 • 20231225$https://pptv.1080tg.com/202312/26/1brdedCBX93/video/index.m3u8
 • 20231226$https://pptv.1080tg.com/202312/27/wV8z2sN5Y23/video/index.m3u8
 • 20231227$https://pptv.1080tg.com/202312/28/72PgDKmUpw3/video/index.m3u8
 • 20231228$https://pptv.1080tg.com/202312/29/Lnm6AJ7E5j3/video/index.m3u8
 • 20240101$https://pptv.1080tg.com/202401/02/bsDknsBG4V3/video/index.m3u8
 • 20240102$https://pptv.1080tg.com/202401/03/eG3nJg8Jym3/video/index.m3u8
 • 20240103$https://pptv.1080tg.com/202401/04/PgSU5dfBXz3/video/index.m3u8
 • 20240104$https://pptv.1080tg.com/202401/05/wriaqCgQeR3/video/index.m3u8
 • 20240108$https://pptv.1080tg.com/202401/09/v08eYxpWie3/video/index.m3u8
 • 20240109$https://pptv.1080tg.com/202401/10/z0PBMs5e2j3/video/index.m3u8
 • 20240110$https://pptv.1080tg.com/202401/11/KC7MMFkstA3/video/index.m3u8
 • 20240111$https://pptv.1080tg.com/202401/12/KwWe010PYp3/video/index.m3u8
 • 20240115$https://pptv.1080tg.com/202401/16/1GVSrTDMN93/video/index.m3u8
 • 20240116$https://pptv.1080tg.com/202401/17/15T0LvMT2A3/video/index.m3u8
 • 20240117$https://pptv.1080tg.com/202401/18/hZXjuvj7rm3/video/index.m3u8
 • 20240118$https://pptv.1080tg.com/202401/20/ns00bfRRhJ3/video/index.m3u8
 • 20240122$https://pptv.1080tg.com/202401/23/vycaAuvGdJ3/video/index.m3u8
 • 20240123$https://pptv.1080tg.com/202401/24/j76GFVz3RB3/video/index.m3u8
 • 20240124$https://pptv.1080tg.com/202401/25/BNL68WnpYd3/video/index.m3u8
 • 20240125$https://pptv.1080tg.com/202401/26/BQ3p9WLqCc3/video/index.m3u8
 • 20240129$https://pptv.1080tg.com/202401/30/EgZusZW6wq3/video/index.m3u8
 • 20240130$https://pptv.1080tg.com/202401/31/XCx1nhdRcE3/video/index.m3u8
 • 20240131$https://pptv.1080tg.com/202402/01/uyYdX7taEW3/video/index.m3u8
 • 20240201$https://pptv.1080tg.com/202402/02/4VBnB0bMEH3/video/index.m3u8
 • 20240205$https://pptv.1080tg.com/202402/06/P5a8X4RSEw3/video/index.m3u8
 • 20240206$https://pptv.1080tg.com/202402/07/d0Ht8PHR1V3/video/index.m3u8
 • 20240207$https://pptv.1080tg.com/202402/08/TwbrMzuvFB3/video/index.m3u8
 • 20240210$https://pptv.1080tg.com/202402/11/LndBgV3DgN3/video/index.m3u8
 • 20240215$https://pptv.1080tg.com/202402/16/GX0s0k5t4A3/video/index.m3u8
 • 20240219$https://pptv.1080tg.com/202402/20/v6HBVKdCRd3/video/index.m3u8
 • 20240220$https://v10.1080tg.com/202402/21/JtGRRqq19D2/video/index.m3u8
全选